ἀπούρᾱς

ἀπούρᾱς
Grammatical information: aor. ptc.
Meaning: `taking away, depriving' (Il.)
Other forms: ind. ἀπηυρᾱς, -ᾱ, -ων; fut. ἀπουρήσουσι or -ρισσουσι (Χ 489), s. Strunk (below).
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [00] *ur-eh₂- `draw, tear'?
Etymology: For *ἀπο-Ϝρᾱς (see Lejeune Traité de phonétique 154 u. 197). To the root aor. 3. Sg. ἀπ-ηυρᾱ (= *ἀπ-η-Ϝρᾱ with long augment). Ptc. med. ἀπουρᾰ́μενος (Hes. Sc. 173), analogical as zero grade -urh₂- would have given -Ϝρᾱ-. 1sg. ἀπηύρων (after the type ἐτίμα : ἐτίμων); see Chantr. Gramm. hom. 356, 379f.; also DELG. The barytonesis is Aeolic (Wackernagel Gött. Nachr. 1914, 119), not after the s-aor., which does not exist. The root *ureh₂- is not known from other languages. See Sinclair, Class. Rev. 39 (1925) 99ff; Strunk Glotta 37 (1958) 118-127. - On ἀπό-ερσε s.s.v.
Page in Frisk: 1,125

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀπούρας — ἀπούρᾱς , ἀπαυράω aor part act masc nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.